Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

ZASTAVA REPUBLIKE SRBIJE

Državna i narodna trobojka - unutrašnja ( dekorativna ), spoljašnja zastava ( izrađena od materijala otpornog
na spoljašnje uslove ).

Dimenzije državne zastave: 1,50 x 1,00, 2,00 x 1,30, 4,00 x 2,66.

Dimenzije narodne zastave: 1,60 x 0,80, 2,40 x 1,20.
Prefiks HERO predstavlja potpis kvaliteta iza kojega mi stojimo...

 


Dostupno :

U pojedinačnom pakovanju.


 [ NARUČIVANJE ZASTAVE ] 

 
| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |