Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

HERO VARIKINA ®

Sastav : Natrijum hipohlorid.

RASTVOR NATRIJUMHIPOHLORITA max 6 % ( TEČNI HLORA )
Sredstvo za izbeljivanje i dezinfekciju rublja i tkanine.


UPOTREBA

IZBELJIVANJE RUBLJA : Nakon pranja, rublje potopiti u rastvor
1 dl Hero Varikine i 10-15 l vode. Rublje držati potopljeno do
3 sata u mlakoj ili do 8 sati u hladnoj vodi. Nakon toga rublje
dobro isprati čistom vodom.


DEZINFEKCIJA TVRDIH POVRŠINA : Rastvoriti 1 deo Hero
Varikine i 4 delova vode, rastvorom prati željene površine
( podovi. mokri čvorovi i sl. ).
Nakon primene Hero Varikine kao dezinficijensa potrebno
je tretirane površine posle karaćeg vremena potpuno isprati
vodom. Površine od čvrstog materijala ( pločice, teraco,
beton i sl. ) otpornog na oksidanse nije potrebno ispirati.


hero zvezdice

varikina

BIORAZGRADIVO, OKSIDIRAJUĆE

U okviru datog uputstva za upotrebu sredstva HERO su bez štetnoga dejstva za čoveka i okolinu.


Hemijski proizvodi registrovani su kod Zavoda za Intelektualnu
svojinu
kao robni žigovi u vlasništvu firme HERO.

Prefiks HERO predstavlja potpis kvaliteta iza kojega mi stojimo...

 [ Bezbednosti list Hero Varikina ] 

 [ Zdravstvena ispravnost Hero Varikina ] 

 [ Lista o sastavu detergenta ] 

Molimo_reciklirajte

MOLIMO RECIKLIRAJTE

Dostupno u ambalaži :

1 L - pakovanje 18 L,

5 L - pakovanje 40 L
 
| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |

line