Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

HERO SONA KISELINA 12 % ®

Sastav : Hlorovodonična kiselina.


12 % RASTVOR HLOROVODONIČNE KISELINE
primenjuje se za uklanjanje kamenca sa sanitarnih
uređaja kao i za odstranjivanje masnoće, ulja i rđe
sa metalnih površina.UPOTREBA
Na tretiranu površinu naneti Hero Sonu Kiselinu,
pustiti da deluje po potrebi te potom isprati vodom.


Za slabije nečistoće može se koristiti rastvorena
sa vodom uz obavezno ispiranje posle upotrebe.


Ne mešati sa oksidansima i drugim sredstvima za pranje.hero zvezde

HCl
BIORAZGRADIVO, TOKSIČNO

U okviru datog uputstva za upotrebu sredstva HERO su bez štetnoga dejstva za čoveka i okolinu.


Hemijski proizvodi registrovani su kod Zavoda za Intelektualnu
svojinu
kao robni žigovi u vlasništvu firme HERO.

Prefiks HERO predstavlja potpis kvaliteta iza kojega mi stojimo...

 [ Bezbednosti list Hero Sona Kiselina ] 

 [ Zdravstvena ispravnost Hero Sona Kiselina ] 


Molimo_reciklirajte

MOLIMO RECIKLIRAJTE

hero Dostupno u ambalaži :

1 L - pakovanje 18 L,

5 L - pakovanje 40 L
 
| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |

line