Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

HERO LAPIS LAZULI®                                                                        PT2, PT3, PT4, PT5

Sastav : 99 % natrijum dihloroizocijanurat dihidrat
( troklozen natrijum, dihidrat ) CAS 51580-86-0


DEZINFICIJENS U OBLIKU GRANULA

Namenjen dezinfekciji u domaćinstvu i objektima javnog zdravlja,
javnim i industrijskim objektima, uključujući i bolnice, za dezinfekciju
vazduha, površina, posuđa i pribora za jelo, materijala, opreme,
za zidove i podove u zdravstvenim i drugim ustanovama.

Dezinfekcija vode za kupanje u bazenima.

U veterini za prostorije u kojima se životinje drže, čuvaju ili transportuju.

Dezinfekcija površina koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje.

Granulat služi i za dezinfekciju površina, oprema, ambalaže,
pribora za jelo, u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili potrošnje.

Dezinfekcija vode za piće za ljude u cisternama, rezervoarima na vozovima
ili brodovima


NAPOMENA : Pre dezinfekcije izvršiti mehaničko čišćenje i pranje površina.

Granulat koristiti rastvoren u vodi prema upustvu
datom na deklaraciji proizvoda za svaku oblast primene


.hero yveyda

Biocidni proizvod deluje na sledeće mikroorganizme:
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonellae
Tiphymurium, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Candida albicans,
Shigella flexneri 2a, Kllebsiella pneumonias

lapislazuli.jpg

BIORAZGRADIVOST PREKO 90 %

U okviru datog uputstva za upotrebu sredstva HERO
su bez štetnoga dejstva za čoveka i okolinu.

 [ Bezbednosti list Hero Lapis Lazuli ] 

 [ Dezinfekciono dejstvo Lapis Lazuli 1gr/5 L ] 

 [ Dezinfekciono dejstvo Lapis Lazuli 2gr/1000 L ] 

 [ Rešenje o upisu biocidnog proizvoda ] 


Hemijski proizvodi registrovani su kod Zavoda za Intelektualnu
svojinu
kao robni žigovi u vlasništvu firme HERO.

Prefiks HERO predstavlja potpis kvaliteta iza kojega mi stojimo...


Molimo_reciklirajte

MOLIMO RECIKLIRAJTE

hero Dostupno u ambalaži :

1 L - pakovanje 18 L,
U cilju prevencije pojava epidemije u javnim ustanovama i društvu, želeli bismo da Vam na jednom mestu pružimo osnovne informacije o primarnim pojmovima iz oblasti dezinfekcije i najčešće korišćenim sredstvima za dezinfekciju .


 [ POJMOVI IZ OBLASTI DEZINFEKCIJE ]
| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |

line