Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

HERO ALKOHOL 70 % ®                                                                             PT1, PT2, PT4


Sastav : Etil alkohol 70 %


Biocidni proizvod je tečnost koja se koristi za ličnu higijenu i
dezinfekciju zdrave kože ruku, za dezinfekciju površina,
materijala i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom,
kao i površina koje dolaze u kontakt sa hranom i pićem u toku
proizvodnje, skladištenja ili potrošnje.Biocidni proizvod koristi se
još i u javnim i industrijskim objektima uključujući i objekte javnog zdravlja.


POSEDUJE BAKTERICIDNO I FUGICIDNO DEJSTVO.


DEZINFIKUJE I DEZODORIŠE PRIJATNIM MIRISOM


UPOTREBA

Površine se tretiraju sa 10ml ( 5 puta prsnuti) biocidnog
proizvoda po 1m2 tretirane površine, odnosno 2 do 3 ml
(1-2 puta prsnuti) biocidnog proizvoda na ruke.

Naprskati iz originalnog pakovanja sa prskalicom i ostaviti
20-30s da se proizvod osuši na vazduhu.

Nije potrebno isprati površinu, odnosno ruke vodom.

alkohol70

 

BIORAZGRADIVOST PREKO 90 %

U okviru datog uputstva za upotrebu HERO DEZINFICIJENSI su bez štetnoga dejstva za čoveka i okolinu.

hero zvezde


 [ Bezbednosti list Hero Alkohol 70 % ] 

 [ Atest dezinfekcionog dejstva Hero Alkohol 70 % ] 

 [ Rešenje o upisu biocidnog proizvoda ] 


Molimo_reciklirajte

MOLIMO RECIKLIRAJTE

F, Lako zapaljivo

R11 Lako zapaljivo

S2 Čuvati van domašaja dece,

S16 Čuvati dalje od izvora paljenja-zabranjeno pušenje,

S13: Čuvati podalje od hrane, pića i hranilica za životinje,

S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati
sa mnogo vode i zatražiti lekarsku pomoć

S45 U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti
lekarsku pomoć (ako je moguće pokazati etiketu),

Hemijski proizvodi registrovani su kod Zavoda za Intelektualnu
svojinu
kao robni žigovi u vlasništvu firme HERO.

Prefiks HERO predstavlja potpis kvaliteta iza kojega mi stojimo...
U cilju prevencije pojava epidemije u javnim ustanovama i društvu, želeli bismo da Vam na jednom mestu pružimo osnovne informacije o primarnim pojmovima iz oblasti dezinfekcije i najčešće korišćenim sredstvima za dezinfekciju .


 [ POJMOVI IZ OBLASTI DEZINFEKCIJE ]


hero
Dostupno u ambalaži :
0,2 L sa sprejom
1 L - pakovanje 18 L,
1 L - sa rasprskivačem ili         pumpicom
        pakovanje 18 L,
5 L - pakovanje 40 L
 
| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |

line