Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

HERO AERO NEUTRAL®                                                                             PT2, PT3, PT4

Sastav : 0.1 % Kvaternarna amonijum jedinjenja, benzil C12-18 alkildimetil, hloridi, Etil Alkohol ( denaturalizovan), miris, voda.

DEZINFEKCIONO SREDSTVO GOTOV RASTVOR

Dezinficijens se koristi kako za površine koje su u dodiru sa hranom i pićem
tako i za površine koje nisu u dodiru sa hranom.

Jako prljave površine potrebno je predhodno mehanički očistiti i sanitarno oprati.

1.Tečnost koja se koristi u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima,
uključujući i bolnice, za dezinfekciju površina, materijala, opreme i nameštaja
koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje.

2.Кoristi se za dezinfekciju opreme, ambalaže,pribora za jelo, površina koji dolaze u kontakt sa hranom ili pićem u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili potrošnje. Površina koje dolaze u dodiru sa hranom nakon primene dezinfisijensa isprati čistom vodom.

3.Кoristi se za održavanje higijene u veterini, uključujući površine koji se koriste u prostorima u kojima se životinje drže, čuvaju ili transportuju.

UPOTREBA : Isprskati željene površine rastvorom tako da budu dobro
natopljene i pustiti da se osuše 5-10 minuta.
Preporučena doza 10 ml/m2 za sve oblasti dezinfekcije.

PROIZVOD KORISTITI PO POTREBI

Češća upotreba se preporučuje kod površina koje su u visoko frekventnoj upotrebi.

Površina koje dolaze u dodiru sa hranom nakon primene dezinfisijensa isprati čistom vodom.

Površine koje nisu u dodiru sa hrenom nakon primene ne treba ispirati, pustiti da se osuše.


PROIZVOD NIJE KLASIFIKOVAN KAO OPASAN

aero neutral

 

BIORAZGRADIVOST PREKO 90 %

U okviru datog uputstva za upotrebu HERO DEZINFICIJENSI su bez štetnoga dejstva za čoveka i okolinu.

Deluje baktericidno, fungicidno (Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus
aureus;S almonella typhimurium; Candida albicans;Escherichia coli; Bacillus cereus, Кllebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis )hero zvezde


 [ Bezbednosti list Hero Aero Neutral ] 

 [ Atest dezinfekcionog dejstva Hero Aero Neutral ] 

 [ Rešenje o upisu biocidnog proizvoda ] 


Molimo_reciklirajte

MOLIMO RECIKLIRAJTE

PT2 - Dezinficijensi i drugi biocidni proizvodi koji se koriste u domaćinstvu i u objektima javnog zdravlja.
Za dezinfekciju prostorija, tvrdih površina i predmeta, zidova, nameštaja, materijala, sanitarija, opreme i uređaja u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima, predškolskim i školskim ustanovama , hotelijerstvu i ugostiteljstvu, zdravstvenim objektima.

PT3 - Biocidni prozvodi za higijenu u veterini. Dezinfekcija prostorija, tvrdih površina i predmeta, zidova, nameštaja, materijala, opreme i uređaja u veterini u kojima se životinje drže, čuvaju ili transportiju.

PT4 - Dezinficijensi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje. Dezinfekcija svih površina koje dolaze u kontakt sa hranom kako za ljude tako i za životinje. Кoristi se za dezinfekciju opreme, ambalaže, pribora za jelo, površina koji dolaze u kontakt sa hranom ili pićem u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili potrošnje, koje nakon primene dezinfisijensa treba isprati čistom vodom.

 

Hemijski proizvodi registrovani su kod Zavoda za Intelektualnu
svojinu
kao robni žigovi u vlasništvu firme HERO.

Prefiks HERO predstavlja potpis kvaliteta iza kojega mi stojimo...
U cilju prevencije pojava epidemije u javnim ustanovama i društvu, želeli bismo da Vam na jednom mestu pružimo osnovne informacije o primarnim pojmovima iz oblasti dezinfekcije i najčešće korišćenim sredstvima za dezinfekciju .


 [ POJMOVI IZ OBLASTI DEZINFEKCIJE ]


hero
Dostupno u ambalaži :
1 L - pakovanje 12 L,
1 L - sa rasprskivačem
        pakovanje 12 L,
5 L - pakovanje 20 L
 
| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |

line