Grb hero

HERO INĐIJA
Proizvodnja hemijskih sredstava

 [Home]    [HERO PONUDA]    [Odnosi sa javnošću]    [Hero Okolina]     [Poziv na saradnju]   

bar code
line

HERO ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OKOLINE

Identifikujući i vrednujući Hero aspekte životne sredine, procenjujući postojeće i moguće
uticaje na životnu sredinu, Hero teži da koriguje svoje poslovno ponašanje u cilju stalne
kontrole i smanjenja negativnog uticaja na životni sredinu.
 
U ostvarenju ovoga cilja Hero svoje poslovanje uskladjuje i vodi u skladu sa  IMS  
integrisani menadžerski sistem ) i sa njegovim sastavnim delom sistemom upravljanja
zaštitom životne sredine   ISO 14001:2004  ( Environmental management system ).

Celokupna organizaciona struktura, aktivnosti planiranja, realizacije i odgovornosti,
proizvodne procedure, regovanje u vanrednim situacijama, angžovani resursi, upravljanje
otpadom i sva ukupnost poslovanja Hero rukovode se na svakodnevnoj bazi ovim sisteom
kao sastavnom politikom poslovanja.Kao posebne oblasti koje se stalno prate i vrednuju u okrivu
sistema za upravljanje zaštitom životne sredine definisali smo :

- identifikaciju i vrednovanje aspekata životne sredine,
- upravljanje otpadom,
- očuvanje prirodnih resursa smanjenjem upotrebe tradicionalnih goriva i sirovina i njihova
  zamena odgovarajućim alternativnim gorivima i sirovinama,
- praćenje i merenje učinka Hero na zaštiti životne sredine,
- pripravnost za regovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih,
- edukacija zaposlenih i korisnika Hero proizvoda u oblasti zaštite životne
  sredine i upravljanju otpadom,
- usklađuje se sa pozitivnim zakonskim normama u oblasti zaštite životne sredine.

Zalažemo se razvijanje svesti o značaju očuvanja i neophodnosti zaštite životne sredine,
naravno u tom cilju počinjemo prvo od sebe. Hero na svakodnevnoj osnovi svojim
ponašanjem, postupcima i poslovanjem daje primer očuvanja prirode i odnosa prema
životnoj sredini.
Počevši od najmanjeg parčeta papira do planiranog odlaganja i učestovanja u reciklaži
otpada, odabira sirovina koje su ekološke, preko uključivanja u lokalne akcije zaštite
životne sredine, pošumljavanja do edukacije svojih korisnika o bezbednoj upotrebi hero
proizvoda i značaju zaštite životne sredine za sve nas.

U svome poslovanju Hero planira proširenje sopstvene delatnosti na oblast poljoprivrede i
razvijanje ekoloske proizvodnje.


Hero zvezde
eko1Ministarstvo životne sredine

 

Agencija za zaštitu životne sredineHero politika upravljanja zaštitom zdravlja, bezbednošću na radu i zaštitom životne sredine


Prefiks Hero označava društveno odgovornog poslovnog
subjektakoji svoje poslovanje koriguje u cilju zaštite
životne sredine i doprinosu zajednice.

hero


| Hero | 22320 Inđija | Boška Buhe 14 | SRBIJA | Tel/Fax: 022/558-652, 558-682 |

line